Повідомлення

[17.06.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 17 червня 2021 року'
[17.06.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг на 17.06.2021 р.'
[17.06.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 17 червня 2021 року'
[08.06.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" змінює контакти Товариства
[08.06.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 08 червня 2021 року'
[08.06.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 08 червня 2021 року'
[08.06.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг'
[27.05.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності 2020 р.'
[26.05.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності 2020 р.'
[30.04.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності 2020 р.'
[29.04.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2020 р.'
[29.04.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2020 р.'
[29.04.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2020 р.'
[29.04.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Звіт про власний капітал 2020 р.'
[29.04.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2020 р.'
[29.04.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Примітки до фінансової звітності за рік. що закінчився 31 грудня 2020 р.'
[29.04.2021] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Структура власності'
[30.05.2020] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Примітки до фінансової звітності за рік. що закінчився 31 грудня 2019 р.'
[30.05.2020] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2019 р.'
[30.05.2020] ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ" додає документ 'Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2019 р.'

Початок Попер. 1 2 3 4 5 Наст. Кінець